Contact Us

Then book your trip from
our exclusive offers.

ရုံးနေရာ

တိုက်အမှတ် ၂၈၂၊ အခန်း ၁၂၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ (စာတိုက်အမှတ် ၁၁၁၈၂)

ဆက်သွယ်ရန်

0940 0000 876

အီးမေးလ်/မက်ဆင်ဂျာ

info@myanmenu.com
m.me/myanmenu