ဆက်တင် (မာစတာ)

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

(တစ်ကြိမ်ဆက်တင်ချပြီး တောက်လျှောက်အသုံးပြုသွားနိုင်ပါသည်။)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

ပထမဗီဒီယို => မာစတာဆက်တင် (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

ဒုတိယဗီဒီယို => မီနူးစနစ်တကျထည့်သွင်းခြင်း − အပိုင်း (၁)

တတိယဗီဒီယို => မီနူးစနစ်တကျထည့်သွင်းခြင်း − အပိုင်း (၂)

 

ပထမဗီဒီယို => မာစတာဆက်တင် (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

 

 

ဒုတိယဗီဒီယို => မီနူးစနစ်တကျထည့်သွင်းခြင်း− အပိုင်း (၁)

 

 

တတိယဗီဒီယို => မီနူးစနစ်တကျထည့်သွင်းခြင်း − အပိုင်း (၂)

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
ဆက်တင် (အထွေထွေ)