ဆက်တင် (အထွေထွေ)

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဗီဒီယို (၄)ခု ရှိပါသည်။

ပထမဗီဒီယို => မာစတာဆက်တင် (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

ဒုတိယဗီဒီယို => ငွေကိုင်စက်ဆက်တင် ( Bluetooth တက်ပလက်ဗားရှင်း)

တတိယဗီဒီယို => မီနူးခဏပိတ်ထားခြင်း (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

စတုတ္ထဗီဒီယို => မီနူးအထက်အောက်စီခြင်း (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

 

 

ပထမဗီဒီယို => ငွေကိုင်စက်ဆက်တင် (ကွန်ပျူတာဗားရှင်း)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ငွေကိုင်အကောင့် 

 

 

ဒုတိယဗီဒီယို => ငွေကိုင်စက်ဆက်တင် ( Bluetooth တက်ပလက်ဗားရှင်း)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ငွေကိုင်အကောင့် 

 

 

တတိယဗီဒီယို => မီနူးခဏပိတ်ထားခြင်း (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

 

 

စတုတ္ထဗီဒီယို => မီနူးအထက်အောက်စီခြင်း (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
စတိုစီမံ