စတိုစီမံ

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

(တစ်ကြိမ်ဆက်တင်ချပြီး တောက်လျှောက်အသုံးပြုသွားနိုင်ပါသည်။)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့် သို့ အဝယ်တော်

 

ပထမဗီဒီယို => စားဖွယ်နှင့်ကုန်ကြမ်းချိတ်ဆက်ခြင်း − အပိုင်း (၁) (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

ဒုတိယဗီဒီယို => စားဖွယ်နှင့်ကုန်ကြမ်းချိတ်ဆက်ခြင်း − အပိုင်း (၂) (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

တတိယဗီဒီယို => စျေးဝယ်နှင့်စျေးစာရင်းသွင်းခြင်း

စတုတ္ထဗီဒီယို => စတို Check & Balance

 

ပထမဗီဒီယို => စားဖွယ်နှင့်ကုန်ကြမ်းချိတ်ဆက်ခြင်း − အပိုင်း (၁)

(တစ်ကြိမ်အလုပ်)

 

ဒုတိယဗီဒီယို => စားဖွယ်နှင့်ကုန်ကြမ်းချိတ်ဆက်ခြင်း − အပိုင်း (၂)

(တစ်ကြိမ်အလုပ်)

 

 

တတိယဗီဒီယို => စျေးဝယ်နှင့်စျေးစာရင်းသွင်းခြင်း

 

 

စတုတ္ထဗီဒီယို => စတို Check & Balance

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
ငွေကိုင်အသုံးပြုလမ်းညွှန်