ငွေကိုင်အသုံးပြုလမ်းညွှန်

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ငွေကိုင်အကောင့်

ပထမဗီဒီယို => နေ့စဉ်ငွေကိုင်စက်အသုံးပြုနည်း (ကွန်ပျူတာဗားရှင်း)

ဒုတိယဗီဒီယို => နေ့စဉ်ငွေကိုင်စက်အသုံးပြုနည်း (တက်ပလက်ဗားရှင်း)

 

ပထမဗီဒီယို => နေ့စဉ်ငွေကိုင်စက်အသုံးပြုနည်း (ကွန်ပျူတာဗားရှင်း)

 

 

ဒုတိယဗီဒီယို => နေ့စဉ်ငွေကိုင်စက်အသုံးပြုနည်း (တက်ပလက်ဗားရှင်း)

 

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
ပို့ဆောင်အေးဂျင့် (ငွေကိုင်)