ပို့ဆောင်အေးဂျင့် (ငွေကိုင်)

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ငွေကိုင်အကောင့်

ပထမဗီဒီယို => ပို့ဆောင်အေးဂျင့်အော်ဒါလက်ခံ (ငွေကိုင်)

ဒုတိယဗီဒီယို => ပို့ဆောင်အေးဂျင့်ငွေလက်ခံ (ငွေကိုင်)

 

ပထမဗီဒီယို => ပို့ဆောင်အေးဂျင့်အော်ဒါလက်ခံ (ငွေကိုင်)

 

ဒုတိယဗီဒီယို => ပို့ဆောင်အေးဂျင့်ငွေလက်ခံ (ငွေကိုင်)

 

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
မုန့်တိုက် Bakery မော်ဂျူး (ငွေကိုင်)