ဒီဂျစ်တယ်မီနူး

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

(တစ်ကြိမ်ဆက်တင်ချပြီး တောက်လျှောက်အသုံးပြုသွားနိုင်ပါသည်။)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

 

ဒီဂျစ်တယ်မီနူးပြုလုပ်ခြင်း (တစ်ကြိမ်အလုပ်)

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း