ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

(တစ်ကြိမ်ဆက်တင်ချပြီး တောက်လျှောက်အသုံးပြုသွားနိုင်ပါသည်။)

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

ပထမဗီဒီယို => ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း (ကြိုတင်နားလည်မှု)

ဒုတိယဗီဒီယို => ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း (Format ပုံစံချခြင်း)

တတိယဗီဒီယို => ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း (တန်ဖိုးဖြန့်ဝေခြင်း)

 

 

ပထမဗီဒီယို => ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း (ကြိုတင်နားလည်မှု)

 

ဒုတိယဗီဒီယို => ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း (Format ပုံစံချခြင်း)

 

တတိယဗီဒီယို => ဆိုင်အသုံးစရိတ်စီမံခြင်း (တန်ဖိုးဖြန့်ဝေခြင်း)

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
မီနူးအင်ဂျင်နီယားရင်း