မီနူးအင်ဂျင်နီယားရင်း

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

ပထမဗီဒီယို => မီနူးအင်ဂျင်နီးယားရင်း ME အသုံပြုပုံနည်းလမ်း

ဒုတိယဗီဒီယို => မီနူးအင်ဂျင်နီးယားရင်း ME တွက်ချက်မှုနည်းလမ်း

 

ပထမဗီဒီယို => မီနူးအင်ဂျင်နီးယားရင်း ME အသုံပြုပုံနည်းလမ်း

 

ဒုတိယဗီဒီယို => မီနူးအင်ဂျင်နီးယားရင်း ME တွက်ချက်မှုနည်းလမ်း

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
Food Cost တွက်ချက်ခြင်း လမ်းညွှန် ၁)